به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۹۷

خنده‌ی جمال عبدالناصر بر حجاب اجباری

جمال عبدالناصر، دومین رئیس جمهور مصر، از مکالمه‌اش با رهبر وقت اخوان‌المسلمین درباره حجاب اجباری می‌گوید.

خنده‌ی جمال عبدالناصر بر حجاب اجباری