به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۰۶، ۱۳۹۷

وداع ایران با جام جهانی، عکس

اشک‌ها و لبخندها