به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۰۸، ۱۳۹۷

درگذشت یک دوست


 با کمال تاسف و تاثر از درگذشت نابهنگام و ناگوار دوست  عزیز و گرامی ابراهیم خجسته در شهر لئوبن، استان شتایرمارک اتریش با خبر شدیم.


 فقدان ابراهیم خجسته را به بازماندگان ارجمند وی، به دوستان و یاران جبهه ملی ایران ــ اتریش تسلیت می گوییم و خود را در اندوه ایشان شریک می دانیم.
احترام آزادی