به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۹۷

ترانه ای برای تیم ملی فوتبال ایران

اعضاي گروه موسيقي سِنيك از دلايل خود براي ساخت ترانه اي در حمايت از تيم ملي فوتبال ايران مي گويند.

ترانه ای برای تیم ملی فوتبال ایران

همه ما در استراليا هستيم، ايران را دوست داريم و از تيم ملي كشورمان حمايت مي كنيم، اين ترانه را به ملي پوشان شايسته ايران تقديم كرديم.