به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۸۹

                          مادر شیوا نظر آهاری:
شیوا هنوز بلاتکلیف است
وکیل شیوا: من به شدت نگرانم
زهرا رهنورد: ما زنان همه شیوا نظرآهاری هستیم ،همه ما را مجازات کنید!
مادر شیوا نظر آهاری به کمپین گفته است که شیوا هنوز بلا تکلیف است و نوبت دادگاهش خیلی دیر اعلام شده؛ « قرار بود نوبت دادگاه راجلو بیندازند،ولی هنوز خبری نیست. بنا به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، محمد شریف، وکیل شیوا نظرآهاری نسبت به رای احتمالی دادگاه با توجه به اتهام سنگین محاربه برای موکلش ابراز نگرانی کرد.شریف گفت: «پرونده شیوا نظرآهاری در همان شعبه‌ای است که پرونده بدرالسادات مفیدی در جریان است و به نظر من رای صادره در رابطه با پرونده خانم مفیدی غیرقانونی است.
لذا از آنجا که محاربه در وهله نخست اتهامات مطرح شده به شیوا نظرآهاری است، من به شدت درباره رای احتمالی دادگاه نگران هستم.» به گفته شریف، به شیوا نظر آهاری سه اتهام تفهیم شده است. یکی «محاربه»، دیگری «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم» و در نهایت «تبلیغ علیه نظام» است.
زهرا رهنورد اظهار داشت: «برای شیوا نظرآهاری و دادگاه او ،و نتیجه دادگاهش نگرانیم. زیرا همه ما ،شیوا نظرآهاری هستیم .ما، نیمی از جمعیت ایران، ما زنان همه شیوا نظرآهاری هستیم.به گفته وکیل شیوا ،به او سه اتهام تفهیم شده است. یکی محاربه است و موضوع ماده ۱۸۶ و دیگری اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم است موضوع ماده ۶۱۰ و در نهایت تبلیغ علیه جمهوری اسلامی. اما ،ما ،شیوا نظرآهاری ها ،هیچ یک از این اتهامات را قبول نداریم. ما، نه براندازیم، نه محارب ،نه تبانی کننده برای ارتکاب هیچ گونه جرمی و نه مبلغ علیه نظم جمهوری اسلامی .
شیوا نظرآهاری ،هیچ یک از این اتهامات را نمی پذیرد ،زیرا هیچ یک از این موارد ،مصداق محاربه به معنای قضایی و سیاسی نیست ،بیش از این به زنان ایران اهانت نکنید.
شیوای عزیز را از آن زمان که حقوق بشر را بر هر حقی ترجیح داد و در حالی که می توانست شاگرد اول کلاس مهندسی عمران باشد ،شاگرد اول دانشگاه عدالت و آزادی شد ،می شناسم.
شیوا اولین کسی بود که فضاحت زندان کهریزک را برملا کرد ،آن هم در زمانی که هنوز فضاحت کودتای انتخاباتی اتفاق نیفتاده بود و در درجه اول برای او که مدافع حقوق بشر بود و برایش فرقی نمی کرد که زندانی یک قدیس باشد یا یک مبارز ،یا جانی …چرا که حقوق زندانی قاعده ای جهانی است و این مراحل بعدی است که شرافت زندانی سیاسی آبروی ملت است و همه در پی احقاق حق آنها هستیم. امروز کینه های عمیقی که از بر ملا شدن فجایع زندان کهریزک بر پیشانی حاکمان پینه بسته گریبانگیر شیوا و همه مدافعان حقوق بشر شده است .اما شیوا تنها نیست ، آن اندیشه ای که همه حق طلبان را به هم نزدیک می کند ، همه ی ما را ، من وشیوا ،بهاره هدایت و مهدیه گلرو ، عاطفه نبوی و .. را به هم پیوسته تا تحقق حقوق انسانی ،آزادی و دمکراسی پافشاری کنیم.
پس ما زنان همه شیوا نظرآهاری هستیم ،همه ما را مجازات کنید!»