به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۸۹

سپاسگزاری

احترام آزادی از خوانندگان عزیزی که مطالب وبلاگ را برای دوستان شان ایمیل می کنند و همکاران گرامی که مجموعهً خبرها و مطالب «احترام آزادی» را انتشار می دهند، بویژه از رادیو آزادگان و سایتهای گزارشگران، و روشنگری تشکر می نماید.

    ایرج جنتی عطایی
جوانه 

درخت پیر تن من، دوباره سبز می شود
هر چه تبر زدی مرا، زخم نشد، جوانه شد