به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۹


    عفو بین الملل:
شیوا نظر آهاری؛ احتمال مواجهه با مجازات اعدام؟
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، سازمان عفو بین الملل در بیانیه روز دوشنبه خود با اشاره به اتهام «محاربه» نسبت داده شده به این فعال حقوق بشر گفت که این اتهام می تواند مجازات مرگ را در پی داشته باشد. جلسه بعدی محاکمه نظرآهاری برای سیزدهم شهریور ماه سال جاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران تعیین گردیده است. به گفته عفو بین الملل، نظر آهاری زندانی عقیدتی ای است که صرفا به خاطر فعالیت های مسالمت آمیزش برای آزادی بیان و آزادی تجمعات زندانی شده است.
شیوا نظر آهاری، از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر (CHRR) در 29 آذرماه 1388 دستگیر، و ظاهرا بر اساس ماده 186 مجازات اسلامی، به «محاربه»، و همچنین «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم» (ماده 610) و «تبلیغ علیه نظام» (ماده 500) متهم گردیده است. عفو بين الملل با اشاره به اتهامات فوق، ابراز نگراني كرد كه چنين اتهامات مبهمي نمي تواند براي اثبات يك جرم كافي باشد.