به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۸۹

 شش سال حبس برای بدرالسادات مفیدی

بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، به شش سال حبس قطعی و پنج سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده است.
به گزارش خبرگزاری ایونا، محمد شریف گفت که موکل او به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتكاب جرم به 5 سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام، به يك سال حبس و محروميت از حرفه خبرنگاری به مدت 5 سال محكوم شده است.
این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و قابل تجدید نظر است.
به گفته آقای شریف، قاضی پرونده در حكم صادره مواردی از قبيل "همكاری و مصاحبه با رسانه‌های بيگانه، حضور و شركت در اجتماعات بعد از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری و اقدام خارج از قاعده و مغاير با قوانين مطبوعات در راستای شبهه افكنی نسبت به دولت را از مصاديق اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام عنوان كرده است."
بدرالسادات مفیدی، روزنامه نگار و دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران پس از حدود شش ماه حبس، در خرداد ۸۹ بطور موقت از زندان آزاد شد.
او در دی ماه سال گذشته پس از ناآرامی های روز عاشورا در تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.