به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۸۹

پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر در ایران

ما رهبران جمهوری اسلامی را مسئول مستقيم عواقب و پيامدهای
 اعتصاب غذای زندانیان سیاسی می دانيم
نامه به دبیرکل سازمان ملل  
هم ميهنان گرامی و آزاده

ايرانيان مقيم اتريش


کوشندگان راه آزادی و مدافعان حقوق بشر

گزارش های رسيده از ايران حکايت از آن دارد که حال کيوان صميمی، بهمن احمدی امويی و مجيد توکلی، سه تن از زندانيانی که از آغاز اعتصاب غذای خود در اعتصاب غذای خشک به سر می برند، به شدت وخيم است.
۱‍۳ زندانی سياسی ديگر نيز که از دو هفته پيش دست به اعتصاب غذا زده اند، همچنان در اعتصاب غذای تر به سر می برند و نگرانی نسبت به وضعيت آنان بيش از پيش افزايش يافته است.
در حالی که اين ۱۶ زندانی سياسی در اعتراض به شرايط زندان دست به اعتصاب غذا زده و خواستار رعايت حقوق قانونی خود هستند، هنوز هيچ نشانه ای مبنی بر پذيرش خواسته های قانونی و برحق آنان از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ديده نمی شود.
روز شنبه، 16 مرداد، با آزادی بابک بردبار، خبرنگار عکاس، که خود نيز در جمع اعتصاب غذا کنندگان بود، مسئولان زندان به يکی از شروط زندانيان برای پايان دادن به اعتصاب غذايشان گردن نهادند، اما ناديده گرفتن ديگر خواسته های قانونی، موجب تداوم اعتصاب غذای ۱۶ زندانی شده است به گونه ای که اکنون زندگی آنان به شدت در مخاطره است.


ما پزشکان مدافع حقوق بشر، از مسئولان جمهوری اسلامی می خواهيم که پيش از آنکه دير شود با قبول شرايط زندانيانی که دست به اعصتاب غذا زده اند و برآوردن مطالبات قانونی و برحق آنان، از وارد آمدن زيان های جبران ناپذير به شماری از شهروندان ايرانی جلوگيری کنند.


ما رهبران جمهوری اسلامی را مسئول مستقيم عواقب و پيامدهای اين اعتصاب غذا می دانيم و همزمان از هم ميهنان آگاه و آزاده می خواهيم که با پشتيبانی از زندانيان دربند، به هر شکل ممکن رهبران جمهوری اسلامی را به رعايت بديهی ترين حقوق اوليه شهروندان ايرانی، از جمله ۱۶ زندانی که در اعتصاب غذا به سر می برند، فرا بخوانند.


در چنين وضعيت دشواری و در حالی که گزارش های متعدد حکايت از آن دارد که به همراه نقض حقوق اوليه و بديهی زندانيان سياسی در ايران، آنان از حق دسترسی به پزشک و دارو نيز محروم هستند، ما پزشکان همکاران خود و جامعه پزشکی ايران را فرا می خوانيم تا در کنار همه کوشندگان آزادی و حقوق بشر به حمايت از زندانيانی که در اعتصاب غذا به سر می برند، برخيزند
******
و به هر شکل و شيوه ای که می توانند خطری فوری را که جان اين زندانيان را تهديد می کند، از آنان دور کنند.
همکار ما دکتر حسن نايب هاشم نيز در همبستگی با زندانيان دست به اعتصاب غذا زده و اعلام کرده است تا برآورده نشدن مطالبات اين زندانيان به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد و تنها همزمان با آنان، اعتصاب غذای خود را خواهد شکست.
ما ضمن تاکيد دوباره بر وخامت حال زندانيانی که در اعتصاب غذا به سر می برند، دسترسی آزادانه به پزشک و خدمات پزشکی را حق مسلم آنان می دانيم و بار ديگر وظايف مسئولان جمهوری اسلامی در قبال شهروندان ايرانی را به آنان گوشزد می کنيم
علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار، حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت، عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تحکیم، علی پرویز فعال دانشجویی، حمیدرضا محمدی فعال سیاسی، جعفراقدامی فعال مدنی، ، ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل، ابراهیم (نادر) بابایی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ایران و عراق، کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار، مجید دری فعال دانشجویی، مجید توکلی فعال دانشجویی، کیوان صمیمی روزنامه نگار، غلامحسین عرشی و محمد حسین سهرابی راد و پیمان کریمی آزاد از بازداشت شدگان حوادث عاشورا از جمله زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی هستند که در اعتصاب غذا به سر می برند.

دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۸۹
به نمایندگی از گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مقیم اتریش مدافع حقوق بشر در ایران:
دکتر علی گوشه
دکتر ژاله گوهری
پروفسور دکتر سیروس میرزایی

نامه به دبیرکل سازمان ملل:


H.E. UN Secretary-General

Mr. Ban Ki.Moon,

Excellency,

We greatly appreciate your appeal to the Iranian authorities in June 2009 for an immediate stop of the use of force against civilians and asking them to respect civil rights in dealing with protests following the presidential election.

One year later, seventeen Iranian political prisoners, currently being held at Tehran's notorious Evin prison, are on hunger strike under harsh physical conditions since Monday 26 July. That is while Majid Tavakoli, Keyvan Samimi and Bahman Ahmadi-Amouei have started a dry hunger strike on August 4.

Meanwhile, the families of these political prisoners have been banned from giving interviews and keeping track the condition of the prisoners, their family members.

Iranian prison officials placed the hunger strikers in solitary confinement last month and have prevented their families and outside observers from seeing or visiting them respectively. The hunger strikers are demanding their basic rights, which they have been denied. Their lives are now in grave danger. Reza Moini of Reporters Without Borders, notes that there are some 200 cases of journalists who were arrested in the past several years simply for criticizing the government.

Their harsh conditions have also raised protests from female prisoners in the public ward of Evin prison. The female prisoners, tellingly, have issued a letter calling for prison officials’ attention to the demands of the 17 prisoners and supporting the request to return them to the „normal confinement conditions and the public ward“.

Your Excellency, we would like to urge you to repeat your appeal to the Iranian authorities to respect human rights and send a delegation to Iran to investigate the situation of „political prisoners“, specially the case of the prisoners on hunger strike in order to save their lives.

The prisoners on hunger strike are: Ali Malihi, student activist and member of Daftar-e Tahkim Vahdat (student alumni organization), Bahman Ahmad Amouie, journalist, Hossein Nourinejad, journalist and member of the Participation Front (reformist party), Abdollah Momeni, student activist and spokesperson for Daftar-e Tahkim Vahdat, Ali Parviz, student activist, Hamid Reza Mohammadi, political activist, Jafar Eghdami, civil society activist, Babak Bordbar, photographer., Zia Nabavi, starred student and member of the Council to Defend the Right to Education, Ebrahim (Nader) Babaie, civil society activist and an injured veteran of the Iran-Iraq war, Kouhyar Goodarzi, human rights activist and blogger, Majid Dorri, student activist, Majid Tavakoli, student activist, Keyvan Samimi, journalist, Gholamhossein Arashi, arrested during an Ashura protest in Tehran, Payman Karimi, arrested during an Ashura protest in Tehran, Mohammad Hossein Sohrabi Rad.

We are grateful, your Excellency, to you and your honorable special officers and delegates for allowing us to convey our concerns.Yours faithfully,Dr. Ali Gouche

Dr. Jaleh Gohari

Prof. Dr. Siroos MirzaeiAdresse:Postfach 20 A-1097 Wien

E.mail:‍office@iran-scientists.net

www.iran-scientists.net