به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۹

                  فیدل کاسترو
اوباما تنها کسی است که
می تواند ماشه جنگ با ایران را بکشد

خبرگزاری «ریانووستی»: فیدل کاسترو" رهبر انقلاب کوبا روز سه شنبه با دانشمندان این کشور در مورد پیامدهای درگیری هسته ای که به عقیده وی ممکن است به خاطر وضعیت پیرامون ایران اتفاق افتد، گفتگو کرد.

کاسترو پیش از این بارها در این مورد که سیاست های آمریکا و اسرائیل در مورد تهران ممکن است باعث مناقشات جهانی با به کارگیری سلاح های هسته ای شود اظهار نظر کرده بود.

کاسترو باردیگر به این مطلب که راه حل مسائل پیرامون ایران تنها بستگی به یک نفر یعنی "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا دارد، اشاره کرد.
وی ضمن اشاره به رهبر آمریکا اظهار کرد: "اینجا همه چیز بستگی به یک نفر دارد. نه به این خاطر که او این قدرت را دارد بلکه به این خاطر که وی تنها کسی است که می تواند ماشه را بکشد".

کاسترو افزود: اگر اوباما این کار را نکند، "کل جهان از وی سپاسگزار خواهد بود، حتی میلیونرها و حتی اسرائیل از وی سپاسگزار خواهند شد".