به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۸۹

محمد مصطفایی وکیل جوان محرومان ایران وارد نروژ شد
آقای "جوناس گاراستوئر" وزیرامور خارجه نروژ با اشاره به وضعیت آقای مصطفائی، ضمن ابراز خشنودی از ورود وی به نروژ تصریح کرد که دولت نروژ همچنان نگران سرنوشت سایر مدافعان حقوق بشر در ایران و موکلان آنهاست و تلاش ها بر روی وضعیت آنها متمرکز است.
لازم به یادآوری است که محمد مصطفائی که اکنون در نروژ پناه یافته در آخرین تلاش های دفاعی خود در ایران، دفاع از پرونده خانم "سکینه محمدی آشتیانی" را برعهده داشته است. سکینه آشتیانی که در زندان تبریز نگهداری می شود، به اتهام "زنای محصنه " از سوی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی به "سنگسار" محکوم گردیده بود، ولی به علت وسیعترین کارزار بین المللی برای نجات وی، اوفعلاً از اجرای حکم نجات یافته ولی وضعیت وی در زندان ناروشن است.
در جریان تلاش های بین المللی، "لولاداسیلوا" رئیس جمهوری برزیل که ازدوستان محمود احمدی نژاد به شمار می رود طی پیامی خواستار آزادی خانم آشتیانی و انتقال وی به برزیل گردیده بود که دولت تهران به این درخواست پاسخ مثبت نداد.