به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۲۲، ۱۳۸۹

      سکینه محمدی آشتیانی

عفو بین الملل: "اعتراف گیری تلویزیونی" محکوم است 

روز پنجشنبه ۱۲ اوت، نماینده "سازمان عفو بین‌الملل" در یک نشست مطبوعاتی در لندن "اعترافات تلویزیونی" سکینه محمدی آشتیانی را در تلویزیون ایران محکوم کرده، آن را شیوه‌ای ناپسند برای پیشبرد اهداف غیرانسانی دانسته است.
سخنگوی "سازمان عفو بین‌الملل" نخست توضیح داد از آنجا که حکم سنگسار برای این زن ایرانی، با اعتراضات گسترده در سطح جهانی روبرو شده است، جمهوری اسلامی سعی می‌کند، با نمایش اعتراف‌گیری از متهم، مجازات سنگسار را که نمونه اعلای وحشیگری است، در مورد این زن به اجرا بگذارد.
شامگاه چهارشنبه شبکه ۲ تلویزیون دولتی ایران مصاحبه‌ای را با سکینه محمدی، که توسط دادگاهی در این کشور به مجازات سنگسار محکوم شده، پخش کرد. خانم محمدی آشتیانی در این برنامه تلویزیونی، تمام اتهاماتی را که به او وارد شده بود پذیرفت. او به ارتکاب زنای محصنه و قتل همسرش اعتراف کرد و در عین حال، وکیل مدافع خود را نیز به سوء‌استفاده متهم ساخت. در اعترافات تلویزیونی خانم متهم خود را برای حکمی که درباره او صادر شده، شایسته دانست.
عفو بین‌الملل، سازمان جهانی مدافع حقوق بشر، می‌گوید: رژیم ایران همواره علیه متهمان از این گونه "اعترافات" استفاده کرده است. اما در بیشتر موارد متهمان بعدا اظهار داشته‌اند که زیر فشار شکنجه به اظهار این گونه اقاریر مجبور شده‌اند.