به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۸۹

نوروز امسال منتفی و به سال آینده موکول شود!

محمد اسماعیل کوثری

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در اظهارنظری جالب توجه خواستار منتفی شدن جشن نوروز امسال و موکول کردن آن به سال آینده ، پس از پیروزی قیام مردم کشورهای عرب منطقه و برقراری حاکمیت مردمی و اسلامی در آن کشورها شد.


خبرگزاری انتخاب (Entekhab.ir) :

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در اظهارنظری جالب توجه خواستار منتفی شدن جشن نوروز امسال و موکول کردن آن به سال آینده ، پس از پیروزی قیام مردم کشورهای عرب منطقه و برقراری حاکمیت مردمی و اسلامی در آن کشورها شد. کوثری گفت: باید به احترام مردم انقلابی منطقه که در حال کشته دادن هستند برگزاری جشنهای نوروزی منتفی شود در سالهای آینده و پس از پیروزی این کشورها و برقراری حاکمیت مردمی و اسلامی آنها برگزار شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری انتخاب ، محمد اسماعیل کوثری نایب رییس امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ، با بیان اینکه کشتار مردم بحرین توسط نیروهای امنیتی بحرین و عربستان با مجوز آمریکا صورت می گیرد، گفت: سازمانهای بین المللی و مانند سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل باید هرچه سریعتر در این مورد دخالت کنند در حالیکه می دانیم این سازمانها فقط کارکرد فرمالیته دارند.
وی که در گفتگویی که با مهر داشته افزوده است: این جنایات با دستور کسانی انجام می شود که مدعی دموکراسی و حقوق بشر هستند و حتی در مورد لیبی باید گفت که این جنایت و نسل کشی ها زیر نظر آمریکا، صهیونیستها و انگلیسی هاست و مردم دنیا به سرعت متوجه می شوند که آنها به دروغ این ادعاها را دارند.
کوثری تاکید کرد: این تهاجمات با مقاومت مردم به عامل پیروزی آنها تبدیل خواهد شد.
نایب رییس امنیت ملی با اشاره به اینکه ما باید در کشورمان بنا بر وضعیت روز موضع گیری کنیم، گفت: اگر در گذشته تصمیمی برای برگزاری جشن بوده است باید به احترام مردم انقلابی منطقه که در حال کشته دادن هستند منتفی شود.
وی ادامه داد: بهتر است در سالهای آینده و پس از پیروزی این کشورها و برقراری حاکمیت مردمی و اسلامی آنها جشنهای نوروزی برگزار شود.