به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۹۰

تقدیم به شیر زنان دربند ایران
               بهاره هدایت را آزاد کنید  
   

«وقتی که نمی توانم برای موکلانم کاری انجام دهم، ترجیح می دهم که با آنها اعدام شوم»
(نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی)
«راه دموکراسی خواهانه مردم ایران راهی بازگشت ناپذیر است که آگاهانه در آن قدم گذاشتند»
(بهاره هدایت، فعال دانشجویی و جنبش زنان)