به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۹۶

‘جوشکاری’ سکوی اعتراض دختران خیابان انقلاب

سند وحشت رژیم از مبارزه مدنی دختران ایران 
نصب صفحه فلزی شیب‌دار روی پست های برق برای‌جلوگیری از اعتراض دختران خیابان انقلاب به حجاب اجباری است. 
تداوم اعتراض زنان علیه حجاب اجباری علیرغم تمهیدات جمهوری اسلامی 
هیچ عملی سقوط دیکتاتور را به تاخیر نمی اندازد