به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۹۶

شرکت دانشجویان ملی گرای دانشگاههای تهران در میدان بهارستان / جبهه ی دموکراتیک ایران از تظاهرات ۱۴ اسفند جبهه ملی ایران پشتیبانی می کند

همگام و همراه با سایر قشرهای جامعه در روز چهارده اسفند ساعت هفده در میدان بهارستان شرکت خواهیم کرد

بیانیه جمعی از دانشجویان ملی گرای دانشگاههای تهران به مناسبت چهارده اسفند 


 همانگونه که اطلاع دارید حدود یک ماه قبل جبهه ملی ایران طی درخواستی از رئیس جمهور تقاضای مجوز برای برگذاری تجمعی مسالمت آمیز در میدانی از میادین تهران جهت اظهار نظر پیرامون مشکلات عدیده میهن مان را داشتند اما تا به امروز هیچ گونه گزارشی مبنی بر موافقت دولت با این درخواست که یکی از اصلی ترین اصول شناخته شده در قانون اساسی کشور هست منتشر نشده است. 
ما به عنوان جمعی از دانشجویان ملی گرای دانشگاههای تهران از درخواست تجمع مسالمت آمیز طبق اصل ۲۷ قانون اساسی که نیازی به مجوز از حاکمیت ندارد حمایت کرده و همگام و همراه با سایر قشرهای جامعه در روز چهارده اسفند ساعت هفده در میدان بهارستان شرکت خواهیم کرد تا اعتراض خود را نسبت به نابسامانی ها و بی عدالتی های گسترده که در اثر سیاست های نابخردانه حاکمیت جمهوری اسلامی میهن مان را با بحران های فزاینده وخطرا ت جدی در عرصه های داخلی و خارجی روبرو کرده است ابراز نماییم.
سوم اسفند یک هزاروسیصدونودوشش 
جمعی از دانشجویان ملی گرای دانشگاههای تهران جبهه ی دموکراتیک ایران از تظاهرات ۱۴ اسفند جبهه ملی ایران پشتیبانی می کند


هم میهنان اگاه.
همان گونه که می دانید جبهه ی ملی ایران،روز ۱۴ اسفند سالروز در گذشت دکتر محمد مصدق را، روز تظاهرات مسالمت امیز اعلام کرده است و از دولت خواسته است تا مطابق وظیفه ی قانونی خود، امنیت تظاهرات کنندگان را تضمین کند.
هم میهنان گرامی.
خود شاهد هستید که در استانه ی عید نوروز باستانی، تقریبا اکثر کارگران از دریافت دستمزد و عیدی محروم مانده اند. موسسات مالی و اعتباری از باز پرداخت سپرده گذاران ناتوان هستند و دولت به دلیل ورشکستگی اقتصادی دست به اقدامات کثیف مالی زده و بازار کار و کسب را با رکود و نا امیدی مطلق روبرو کرده است.
فشار اقتصادی بر دوش مردم سنگینی می کند و امار بیکاری،رکود،خط فقر،فساد،اعتیاد،طلاق ،تن فروشی و خودکشی،به صورت وحشتناکی بالا میرود.
در چنین شرایطی که دولت ناتوان و حکومت به شدت غیر پاسخگو است، اگر ما مردم ایران خود دست به کار نشویم،چه کسی به فکر ما خواهد بود.
روز ۱۴ اسفند فرصت خوبی برای میتینگ ها و تظاهرات صلح امیز در سراسر کشور است تا همگان بدانند ، مردم
ایران،می خواهند با همت خود از این وضعیت اسفناک رهایی پیدا کنند. 


ملت بزرگ ایران

در این بزنگاه تاریخی که مردم آگاهانه حقوق اولیه‌ی خود را فریاد می‌زنند و موج عظیمی از اعتراضات سراسر میهنمان را درنوردیده و شهرهای بزرگ و کوچک را تحت تأثیر خود قرار داده است. ما دانشجویان ملی‌گرا بر خود فرض می‌دانیم که با همراهی این مردم سربلند و وطن‌پرست، نقش خود را به‌عنوان جزئی کوچک از این جامعه‌ی پویا ایفا کنیم.

همان‌طور که اطلاع دارید جبهه ملی ایران طی یک روند قانونی درخواستی مبنی بر برگزاری گردهمایی عمومی در تاریخ چهاردهم اسفند ۱۳۹۶ (سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق) در یکی از میادین شهر تهران برای اعلام نظرات و پیشنهادات خود به نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور ارائه داده است.

بنا به این درخواست از دولت حسن روحانی انتظار می‌رفت، بنا بر ادعاهایی ازجمله وجود آزادی بیان در کشور و تحمل اعتراض قانونمند که بارها تکرار نموده است، با درخواست جبهه ملی ایران موافقت نماید و اجازه‌ی برگزاری اجتماع عمومی در یک از میادین دلخواه شهر تهران صادر کرده و امنیت آن را بر عهده گیرد.

ما با توجه به اینکه تاکنون دولت واکنشی به این درخواست نداده است. ما جمعی از دانشجویان ملی‌گرای دانشگاه‌های شهرهای اصفهان، شیراز و کرمانشاه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراض به شرایط موجود را حق خود دانسته و از دانشجویان و مردم آزادی‌خواه ایران دعوت می‌کنیم که در اجتماع آرام در میدان تاریخی بهارستان در ۱۴ اسفند ساعت ۱۷ شرکت کرده و مطالبات خود را به گوش سردمداران برسانند، باشد که حکومت ما را تحمل کرده و صدای ما را بشنود.

جاوید باد ایران
جمعی از دانشجویان ملی‌گرای دانشگاه‌های شیراز، اصفهان و کرمانشاه

بیانیه جمعی از دانشجویان ملی‌گرای دانشگاه‌های شیراز، اصفهان و کرمانشاه
در رابطه با درخواست تجمع جبهه ملی ایران
ملت بزرگ ایران
در این بزنگاه تاریخی که مردم آگاهانه حقوق اولیه‌ی خود را فریاد می‌زنند و موج عظیمی از اعتراضات سراسر میهنمان را درنوردیده و شهرهای بزرگ و کوچک را تحت تأثیر خود قرار داده است. ما دانشجویان ملی‌گرا بر خود فرض می‌دانیم که با همراهی این مردم سربلند و وطن‌پرست، نقش خود را به‌عنوان جزئی کوچک از این جامعه‌ی پویا ایفا کنیم.
همان‌طور که اطلاع دارید جبهه ملی ایران طی یک روند قانونی درخواستی مبنی بر برگزاری گردهمایی عمومی در تاریخ چهاردهم اسفند ۱۳۹۶ (سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق) در یکی از میادین شهر تهران برای اعلام نظرات و پیشنهادات خود به نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور ارائه داده است.

بنا به این درخواست از دولت حسن روحانی انتظار می‌رفت، بنا بر ادعاهایی ازجمله وجود آزادی بیان در کشور و تحمل اعتراض قانونمند که بارها تکرار نموده است، با درخواست جبهه ملی ایران موافقت نماید و اجازه‌ی برگزاری اجتماع عمومی در یک از میادین دلخواه شهر تهران صادر کرده و امنیت آن را بر عهده گیرد.

 با توجه به اینکه تاکنون دولت واکنشی به این درخواست نداده است. ما جمعی از دانشجویان ملی‌گرای دانشگاه‌های شهرهای اصفهان، شیراز و کرمانشاه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اعتراض به شرایط موجود را حق خود دانسته و از دانشجویان و مردم آزادی‌خواه ایران دعوت می‌کنیم که در اجتماع آرام در میدان تاریخی بهارستان در ۱۴ اسفند ساعت ۱۷ شرکت کرده و مطالبات خود را به گوش سردمداران برسانند، باشد که حکومت ما را تحمل کرده و صدای ما را بشنود.
جاوید باد ایران
جمعی از دانشجویان ملی‌گرای دانشگاه‌های شیراز، اصفهان و کرمانشاهجاوید باد ایران
جمعی از دانشجویان ملی‌گرای دانشگاه‌های شیراز، اصفهان و کرمانشاه
جاوید باد ایران
جمعی از دانشجویان ملی‌گرای دانشگاه‌های شیراز، اصفهان و کرمانشاه


روابط عمومی جبهه ی دموکراتیک ایران
۷ اسفند ماه ۱۳۹۶ خورشیدی