به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۶

همدردی مردم با خانواده‌های جانباختگان سقوط هواپیمای تهران - یاسوج / عکس