به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۲۷، ۱۳۹۶

دکتر حسین موسویان، عضو هیئت اجرایی جبهه ملی ایران:

پاسخ منفی نشانه آن است که حرفهایشان واقعیت ندارد

دکتر حسین موسویان درباره اینکه آیا جلوگیری از برگذاری جلسه جبهه ملی توسط وزارت اطلاعات را می توان نوعی پاسخ دولت حسن روحانی به درخواست این تشکل برای برگذاری تجمع اعتراضی در تهران محسوب کرد؟
می گوید:
«آن درخواست تجمع ما به دنبال سخنان رئیس جمهور و وزیر کشور در مورد موافقت با تشکیل گردهمایی های قانون‌مند و عدم مخالفت با تجمع قانونی به رئیس جمهور ارائه شد تا وی به وزیر کشور دستور دهد، ضمن اعلام موافقت با برگذاری این گردهمایی مردم تهران در روز چهاردهم اسفند، حفاظت و امنیت این مراسم را تامین نمایند. چرا که امنیت شرکت کنندگان باید توسط وزارت کشور تضمین بشود.

اما تا این لحظه جوابی برای این درخواست دریافت نکرده‌ایم. اما اینکه تهدید و لغو جلسه شورای مرکزی جبهه ملی، پاسخی به این درخواست ما بوده؛ من نمی توانم چنین ارتباطی را تائید کنم.
باید نفیا یا اثباتا به نامه رسمی ما به رئیس جمهور پاسخ داده شود.
اگر پاسخ مثبت باشد که ما تجمع را برگذار کرده و حرفها و پیشنهاداتمان را آنجا با مردم در میان می گذاریم. اگر پاسخ منفی باشد هم  ما این مستمسک و بهانه را از ایشان گرفته‌ایم. چرا که آنها مدعی فضای باز و اجتماعات قانونمند هستند و این پاسخ منفی نشانه آن است که این حرفهایشان واقعیت ندارد.
نشانه خلاف گفته ها و اظهارات کسانی است که ادعای آزادی بیان دارند ولی همچنان گروههای دگراندیش از حقوق اولیه، از حقوق انسانی و آنچه در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده به دور هستند.»