به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۶

هاشم خواستار: تظاهرات باید تا سرنگونی رژیم ادامه یابد (ویدئو)

هاشم خواستار، مخالف برجسته ی رژیم جمهوری اسلامی در ایران، خواهان ادامه ی تظاهرات ایرانیان تا سرنگونی رژیم شد.

در خیزش سراسری اخیرایران، که از 7 دی 1396 در مشهد آغاز شد و به سرعت همه ی کشور را در بر گرفت، میلیون ها ایرانی خواهان سرنگونی حکومت 39 ساله ی جمهوری اسلامی شدند.

هاشم خواستار، که خود سالها زندانی سیاسی بوده است و اکنون در شهر مشهد زندگی می کند، افزود: همه ی مشکلات امروز مردم ایران نتیجه ی ستم و فساد رژیم جمهوری اسلامی است و تا این حکومت برپاست هیچکس در ایران روز خوش نخواهد دید.
گفتگو با هاشم خواستار فعال سیاسی_مدنی ساکن مشهد اینجا کلیک کنید