به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۰۱، ۱۳۹۶

وضعیت اسفناک مردم زلزله زده در کرمانشاه / عکس

تسلیت نمی خواهیم، کمک می خواهیم