به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۹۷

ورشکسته!(گفت و شنود کیهان)

ورشکسته!

گفت: در خبرها آمده ۸۴ درصد از معوقات بانکی در اختیار یک عده خاص است که مبالغ کلان را گرفته و پس نمی‌دهند!
گفتم: مگر بانک از آنها وثیقه نگرفته است؟
گفت: ‌ای عوام! چه وثیقه‌ای؟! مگر اینها وام ازدواج گرفته‌اند که وثیقه‌های قرص و محکم داده باشند؟! 
گفتم: خب! حال بانک‌ها برای وصول مطالبات خود چه می‌کنند؟!
گفت: طرف سر موعد، اعلام می‌کند که پولی در بساط ندارم! و بانک‌ها هم که وثیقه‌ای از طرف ندارند، برای اینکه ظاهر قضیه درست شود، یک وام جدید به طرف می‌دهد، یعنی آن بدهی قبلی را پرداخت کرده! و حالا برای وام جدید بدهکار است!! و اینطوری اموال مردم را بالا می‌کشند! و ...
گفتم: از یارو پرسیدند اعلام ورشکستگی یعنی چی؟ گفت؛ یعنی اینکه همه پولت را توی جیب شلوارت بگذاری و بعد کتت را به نشانه افلاس دست طلبکار بدهی!! 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بانک ملی هم ورشکسته شد