به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۹۷

افطاری روحانی و کراوات دولت‌آبادی / عکس روز

افطاری روحانی و کراوات دولت‌آبادی / عکس روز