به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۲۰، ۱۳۹۷

بیانیه شماره یک انجمن مهستان در خارج کشور

بهره برداری های سیاسی از نام انجمن مهستان ایران
لازم به توضیح است شوربختانه پس از اعلام این پیشنهاد از سوی ما تعدادی از احزاب و گروههای سیاسی بدون رعایت اخلاق حرفه ای و سیاسی از این عنوان بهره برداری های سیاسی کردند اما باید گفت انجمن مهستان ایران نخستین بازافرین و پیشنهاد دهنده این مفهوم وبا دو هدف همچنان به فعالیت سیاسی خود ادامه میدهد.

انجمن مهیستان ایران


از دل بنیاد شهریاری هوتانی بوجود آمد

انجمن مهیستان ایران
از دل بنیاد شهریاری هوتانی بوجود آمد
این بنیاد یک کارگاه تولید طرح های سیاسی هست که در سال 1383 تشکیل شد
این بنیاد طی سه سال دو تولید سیاسی را برای پیشنهاد به جامعه آماده کرد
1. بازسازی مهیستان نوین ایرانی که کهنترین پارلمان جهان بود ،پارلمانی که حتی قدمتش
از سنای روم و مجلس آکلزیا یونان باستان بیشتر بود، ما اعتقاد داریم مهیستان ملی ایران باید مدیریت دوران مبارزه ،شرایط گذار، و اداره آینده کشور را به عهده بگیرد، در بیانیه های آینده به معرفی بیشتر مهیستان ملی ایران خواهیم پرداخت
2. طراحی و تولید طرح پیشنهادی جمهوری ایرانی
جمهوری ایرانی در ایران ما یک قدمت دو هزار و پانسد ساله ناشناخته و گمنام دارد ،ما به زودی برای نخستین بار در ادبیات سیاسی کشور ریشه این اندیشه مترقی و شگفت انگیز را بررسی خواهیم کرد
جهت سازماندهی همه علاقمندان به تولید دموکراسی بومی و همه دوستداران آن ،این طرح تنها یک پیشنهاد است ،روش ما تنها روش تولید و پیشنهاد است ،ما بر روی هیچ مقوله ای تعصب نداریم بی شک پیشنهادی که از سوی افکار عمومی پذیرفته نشود ،پافشاری و تعصب نیز بر روی آن بی معناست

سازمان جمهوری ایرانی بر اساس ساختار و بافت مهیستانی و با توجه به ضرورت های امروز ایران طراحی شد

لازم به توضیح است تمامی دو هدف طرح شده در این ویدئو جهت هماهنگی بیشتر در عمل (مهیستان ایرانی و پیشنهاد جمهوری ایرانی) از این پس تنها تحت نام سازمان مهیستان ایران قابل پیگیری می باشد، از آنجا که اهداف آعازین این گروه از ابتدا بر اساس طراحی و بازآفرینی مهیستان نوین ایران بنا شده بود و پیشنهاد مدل جمهوری ایرانی یا شهریاری راستین ایرانی در واقع زاییده تفکر مهیستان ایرانی بود،

شایسته بود که همچنان با همان نام مهیستان ایران ادامه فعالیت بدهیم و مدل جمهوری ایرانی تنها در قالب یک پیشنهاد از سوی سازمان مهیستان ایران مطرح گردد

فعالیت این گروه سیاسی با نام انجمن مهیستان یا به زبان عامیانه مهستان همانطور که اشاره شد از سال 1383 خورشیدی آغاز شد اما پس از حوادث جنبش سبز در ایران و در پی بازداشت و زندانی شدن سخنگوی این گروه بهنام امینی(مهیستان بختیاری) عمده فعالیت این گروه در خارج از کشور ادامه یافت ،به همین دلیل پس از خروج سخنگوی گروه از کشور و پیوستن این گروه به شورای ملی ایران ، انجمن مهستان ایران به صورت رسمی در این ویدئو اعلام موجودیت و استقرار خود در خارج کشور و ادامه فعالیت های خود را اعلام می کند .

انجمن مهستان ایران نخستین گروه سیاسی است که تلاش کرد با پژوهش علمی و مستمر پس از 14 سده مفهومی به نام مجلس مهستان را بار دیگر به ادبیات و ساختار سیاسی ایران بازگرداند، و بر اساس آن مدل سیاسی نوینی تحت عنوان جمهوری ایرانی طراحی کند.

لازم به توضیح است شوربختانه پس از اعلام این پیشنهاد از سوی ما تعدادی از احزاب و گروههای سیاسی بدون رعایت اخلاق حرفه ای و سیاسی از این عنوان بهره برداری های سیاسی کردند اما باید گفت انجمن مهستان ایران نخستین بازافرین و پیشنهاد دهنده این مفهوم وبا دو هدف همچنان به فعالیت سیاسی خود ادامه میدهد

شوربختانه از هنگام فروپاشی سلسله ساسانیان تا عصر حاضر جز چند خط ناقص توصیفی از مجلس ملی مهستان هیچ نشانی از این نماد ملی در پیکره و ساختار سیاسی نظام های ایرانی نمی بینیم اما جوانان انجمن مهستان ایران در تلاش هستند و این امید را همواره دارند تا با پیشنهاد این سامانه دموکراتیک ملی به مردم ایران ،این مهم مورد تایید ملت بزرگ ایران قرار گیرد و بار دیگر پس از 14 قرن شاهد برقرای مجلس مهستان باستانی باشیم که بی شک بنا بر پژوهش هایی که انجمن مهستان در این زمینه انجام داده این مجلس کهن ترین یا پارلمان در جهان است و شایسته ستایش و افتخار برای همه ایرانیان.

ائتلاف میان همه گروه های سیاسی مخالف نظام اسلامی بر مدار خرد جمعی و فلسفه مهستانیزم

ودوم تلاش برای استقرار سامانه مهستانی در فردای ایران

همچنین انجمن مهستان ایران نخستین گام خود در این راه تولید قانون اساسی پیشنهادی عنوان کرد و از همه نخبگان و خردمندان و کارشناس خواست تا پیش از آغاز هر فعالیت برای تدوین این قانون اساسی پیشنهادی بکوشند

کلیه فعالیت های این گروه مسالمت آمیز و بر اساس مشی مبارزه مدنی و به دور از خشونت است، ما با هر سازمان و گروه خشونت طلب در هر شکل و نام مخالف هستیم و باور داریم گسترش دموکراسی در ایران تنها از راه صندوق رای و انتخابات آزاد تامین می شود

انجمن مهیستان ایران