به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۹۷

اعتصاب کامیون‌داران در بزرگراه بابایی تهران در صبح امروز شنبه ۱۹ خرداد

اعتصاب کامیون‌داران ادامه دارد