به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



دوشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۹۷

اعتصاب کامیون‌داران هم‌چنان ادامه داشته و سیزدهمین روز خود را سپری می‌کند

۱۳ خردادماه، چابهار: رسانه‌های دروغ به پایان یافتن اعتصاب کامیون‌داران اصرار دارند

اما این اعتصاب هم‌چنان ادامه داشته و سیزدهمین روز خود را سپری می‌کند