به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۴۰۳

وزیر کشور رئیسی: مردم در انتخابات حماسه آفریدند

وزیر ارتباطات دولت روحانی: منظورش از «حماسه»، «عدم مشارکت ۹۲ درصدی» در تهران است