به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۰۳، ۱۴۰۳

کاریکاتور شارلی‌ ابدو درباره مرگ ابراهیم رئیسی

clarge.jpg

در این کاریکاتور زنی را نشان می‌دهد که گوشواره‌هایی به شکل بالگرد دارد و بر روی آن نوشته شده 

«ایران:  زن زندگی آزادی، هلیکوپتر»