به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۰۶، ۱۴۰۳

کاریکاتور، آخرین لبخند، مانا نیستانی

آخرین لبخند