به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۴۰۳

سید جلال مدبر از اعضای تشکیل دهنده سپاه پاسداران؛ الفاتحە، سلطنتت خامنه‌ای تمام شد

«الفاتحە، سلطنتت خامنه‌ای تمام شد!»