به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۲۸، ۱۴۰۳

هدیه ویژه وزیر کشور جمهوری اسلامی برای سیل زدگان

 «بدهید مجانی دفن‌شان کنند.»

16-15.jpg

وزیر کشور جمهوری اسلامی در بازدید از مناطق سیل‌زده با لحنی عاری از هم‌دردی گفت: «این سه نفری هم که فوت کرده‌اند، بدهید مجانی دفن‌شان کنند.» این ویدئو مورد توجه جامعه قرار گرفته است.

فقط نیم‌ساعت بارش باران در کنار نبود آب‌بندها ساخت و ساز در مسیل‌ها (محل عبور سیل) قطع درختان و ... باعث شده چنین فجایع تلخی رقم بخورد و اکنون مسئولان جمهوری اسلامی به جای هم‌دردی با مردم، با چنین لحن گزنده‌ای می‌گویند: «بدهید مجانی دفن‌شان کنند.»