به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۹۷

عکس/ بحران آب درشمال ایران

ماًموران می گویند آب نداریم پنبه بکارید.
حضور ماموران در روستای سارجه کر از مناطق گلستان حومه گنبد کاووس
 برای پلمپ موتورهای آب، کاشت ذرت را ممنوع کردند