به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۹۷

کیک و حلوا! ، عیسی سحرخیز

کیک حلوای ماه رمضان
رائفی پور: همسر رهبری خواستند بروند مشهد، رهبری گفتند این چند روز من چه بخورم، همسرشون یک ظرف حلوا درست کردن گذاشتند یخچال، رهبر کشور سه روز از همان حلوا غذا خورد.
جالب است که به جای خوردن “نان و پنیر” که غذای فقراست، از خوردن “نان و حلوا” دم می زنند و افتخار هم می کنند!!
این حرف به نوعی بازگویی آن سخن تاریخ ساز ماری أنتوانت در آغاز انقلاب نان در فرانسه است که گفت: ملت اگر نان ندارند بروند کیک بخورند!
خلاصه ای از آن ماجرای عبرت آمیز:
در ماه ژوئن سال ١٧٨٩ به دنبال موج انقلاب و هم زمان با قحطی بی سابقه در پاریس وقتی که پس از جرقه های اغازین انقلاب نان در پاریس کمیاب شده بود ناگهان طوفانی اغاز شد که زنان بازار پاریس سردمدار ان بودند و گفتند نان را باید از لویی ستاند ،در ان دوران مقالات ژان پل مارا نیز در تحریک مردم نقش به سزایی داشت. جنبشی که برای گرفتن نان از پادشاه و ملکه توسط زنان شکل گرفته بود به نهضتی عمومی علیه پادشاهی بربون ها مبدل شد که شاید خشم عمومی نسبت به ملکه ی اتریشی ماری انتوانت مهمترین عامل شورش مردم بود.
دریایی از خشم از پاریس روانه ی ورسای میشد و فریاد ناسزاهای مردم ناراضی از هر سو شنیده میشد در همان زمان دربار ورسای بی خبر از همه چیز ارام بود و پادشاه و اطرافیانش از عمق فاجعه بی خبر بودند بعد از مدتی که مردم ناراضی به دربار تزدیک شدند صدای شورشیان به گوش ماری انتوانت که به همراه ندیمه و آرایشگرش مشغول اماده شدن بود رسید و ماری انتوانت با تعجب پرسید انها چه میخواهند گفتند نان میخواهند ملکه گفت چه مشکلی است!؟ اگر نان ندارند کیک بخورند! و این جمله در بین مردم فرانسه مدرکی شد برای اثبات ظلم حاکمان.

عیسی سحرخیز