به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



چهارشنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۹۷

آواز خواندن مردم در مراسم خاکسپاری ناهید دایی جواد


آواز خواندن مردم 




دل من هنوز جوونه