به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۱۸، ۱۳۹۷

مانیتورهای فرودگاه تبریز هک شد

دو هفته بعد از هک شدن مانیتورهای فرودگاه مشهد توسط فرد یا افرادی که خود را «گروه تپندگان» می‌نامند، ساعتی قبل
 مانیتورهای فرودگاه تبریز نیز در حمایت از اعتراضات سراسری ایران، توسط این «گروه» هک شد. 
پیامی که این گروه منتشر کرده است :  "ما گروه «تپندگان» در یک اقدام اعتراض آمیز دیگر بر سیستمهای کامپیوتری فرودگاه تبریز مسلط شدیم و مسئولین فرودگاه مجبور به خاموش کردن تمام مانیتورهای فرودگاه برای مدت طولانی شدند. دیگر صدایمان را در گلو خفه نخواهند کرد و ما به این اقدامات ادامه خواهیم داد
"عکس/ پیامي كه شب گذشته در شام‌گاه چهارشنبه (۱۶ خرداد-۶ ژوئن) بر روی مانیتورهای فرودگاه تبریز منتشر شد.