به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



پنجشنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۹۷

نمایندۀ مجلس ایران :

مردم باورشان نمی شود من قورمه سبزی می خورم
سید ناصر موسوی لارگانی، نمایندۀ فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، در توصیف ساده زیستی خود و دیگر نمایندگان مجلس گفته است : "مردم باورشان نمی شود که ما قورمه سبزی می خوریم."
موسوی لارگانی در پاسخ به سئوالی دربارۀ تجملگرایی برخی نمایندگان مجلس گفته است : "نماینده ها ریخت و پاش خاصی ندارند، من مهمانانی از روستا دارم که باورشان نمی شود من قورمه سبزی می خورم و بارها به من می گویند : حالا که نماینده هستید چرا دیگر قورمه سبزی می خورید؟"
عضو "فراکسیون ولایی" مجلس شورای اسلامی در ادامه این سخن افزوده است : "هزینه های مجلس از بودجۀ مردم تأمین نمی شود و مجلس همانند دیگر نهادها بودجۀ جداگانه و خاص خود را دارد."
موسوی لارگانی ریخت و پاش های دولت حسن روحانی را "صد برابر مجلس" خواند و گفت : حسن روحانی برغم مصوبات دولت امسال افطاری داد و برخلاف رؤسای جمهوری پیشین استخری نیز در ساختمان ریاست جمهوری ساخت. از این منظر، به گفتۀ موسوی لارگانی، خلاف شرع های دولت بمراتب بیشتر از مجلس و سایر نهادهای کشور است.