به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۹۲

انتشار گسترده اشعار انتقادی عليه دولت روحاني

مخالفان دولت در فاز شاعري
مخالفان دولت تدبير واميد به ويژه تلاش‌هاي تيم مذاکره کننده هسته اي پس از آن که در ماه‌هاي گذشته راه‌هايي براي ابراز مخالفت با سياست‌هاي خارجي دولت آزمودند،تلاش‌هاي خود را وارد فاز تازه اي کرده اند.
 در روزهاي گذشته راه ديگري را آزمودند و آن هم انتشار مواضع مخالف خود در قالب شعر مي‌باشد.
چند روزي است چند شعر با محتواي انتقادی در فضاي مجازي ايميل مي‌شود.در اين ايميل که به صورت گسترده ارسال شده چند شعر قرار دارد که با لحني تند به سياست خارجي دولت جديد و افراد مسئول آن، مسايلي مطرح شده است. 
 اين اشعار که در قالب غزل سروده شده عمدتا تلاش‌هاي هسته اي دولت را نشانه رفته است.در غزل اول شاعر ياشاعران صريحا با رئيس جمهور سخن گفته او را به نشست وبرخاست و خنده با شياطين بر سريک ميز متهم مي‌کند:

جنگ با دشمن غدّار جگر مي‌خواهد/مرد مي‌خواهد و تدبير دگر مي‌خواهد/با کليد آمده اي در وسط معرکه اي.../که کمي غيرت و شمشير و سپر مي‌خواهد/با شياطين سر يک ميز نشستيد ولي.../حفظ دين کار شما نيست که نر مي‌خواهد/خنده کرديد به شيطان و به او دل بستيد/غافل از اينکه تو را زير و زبر مي‌خواهد/ حرف جنگ آمده اين طور هراسان شده ايد؟/حفظ عزت مگر اما و اگر مي‌خواهد؟/به هوس کار نيايد به سخنراني نيست/رفع بحران به خدا مرد خطر مي‌خواهد/ما نمرديم علي بي کس و بي يار شود/گر چه اين راه مسيري است که سر مي‌خواهد.
در شعر ديگري مواضع مخالفان دولت رنگ صراحت به خود مي‌گيرد و سخن از انتقام به ميان مي‌آيد. شاعران و يا سفارش دهندگان اين اشعار صراحتاً گفته اند که « پاي ميز مذاکره برويد/از شما انتقام مي‌گيريم»به خدا انتقام مي‌گيريم/کربلا انتقام مي‌گيريم/تن صد چاک يادمان نرود/نيزه‌ها انتقام مي‌گيريم/ بي کفن بود، پيرهن که نداشت/بوريا انتقام مي‌گيريم/سر تو از قفا بريده شده /از قفا انتقام مي‌گيريم/جمعه با ندبه ياد منتقمت/با دعا انتقام مي‌گيريم/ما ز خون شما نمي‌گذريم/شهدا انتقام مي‌گيريم/پاي ميز مذاکره برويد/از شما انتقام مي‌گيريم.

برگرفته از:  ابتکار