به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۲۶، ۱۳۹۲

علی رشیدی رئیس انجمن اقتصاددانان ایران بازداشت شد

علی رشیدیروانه زندان شد 

به گزارش کلمه، این اقتصاددان برجسته روز سه شنبه ۲۴ دی ماه به دادسرای اوین جهت ابلاغ حکم احضار می‌شود اما پس از ابلاغ حکم، دادیار اجرای احکام دادسرای اوین دستور بازداشت وی برای اجرای حکمش را صادر می‌ کند.
روز بیستم خرداد ماه ۱۳۹۱ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، علی رشیدی، اقتصاددان هفتاد و هفت ساله را به دو سال زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرده بود.
این عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران، دکترای امور مالی بین المللی و بانکداری مرکزی از دانشگاه پنسیلوانیا و کار‌شناسی ارشد رشته اقتصاد بین الملل دارد.
این اقتصاددان ملی در مصاحبه‌ای که سال گذشته با سایت ملی مذهبی انجام داده بود عنوان کرده بود: «اظهار نظر و ابراز عقیده برای همه آزاد است و از حقوق طبیعی و اساسی تک تک مردم است که نسبت به شرایط جامعه خود اظهار نظر کنند و موضوعی که در اعلامیه حقوق بشر هم مورد تاکید قرار گرفته است و هیچکدام از این‌ها جرم محسوب نمی‌شود.»
علی رشیدی استاد دانشگاه، کار‌شناس اقتصاد ایران و رئیس انجمن اقتصاددانان ایران است. وی عضو موسس انجمن اقتصاددانان ایران، کنفدراسیون صنعت، جمعیت تولیدگران ایران، مشاور اقتصادی انجمن مدیران صنایع، و معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی و عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران است.