به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۲۱، ۱۳۹۲

مسئول شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران از زندان اوین آزاد شد.دکترعلی اصغرغروی آزاد شدمسئول شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران ساعتی پیش از زندان اوین آزاد شد. 
به گزارش میزان خبر، دکتر علی اصغر غروی که از دو ماه پیش در بازداشت موقت به سر می‌برد، عصر روز شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۲ با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
دکتر علی اصغر غروی روز ۹۲/۰۸/۱۹ بعد از انتشار مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» در روزنامه بهار و توقیف این روزنامه بازداشت شده بود.
هفته گذشته هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، این پژوهشگر دینی و روزنامه بهار را به خاطر درج این مقاله محکوم کردند.
جمعی از فعالین سیاسی در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه با اشاره به ممنوعیت تفتیش عقاید و آزادی مطبوعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازداشت دکترعلی اصغرغروی را نقض قانون اساسی خواندند و خواهان رسیدگی عادلانه به پرونده وی شدند.
گفتنی است هفته گذشته شایعاتی پیرامون آزادی دکتر غروی منتشر شده بود که صحت نداشت.