به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۲

تحلیل الجزیره انگلیسی

مهمترین دلیل بقای بشار اسد چیست؟
 اولین و مهمترین دلیلی که اسد بعد از ۳ سال جنگ داخلی هنوز سر جا خودش باقی است ارتش سوریه است. هر چند تعدادی زیاد از افسران و سربازان ارتش به مخالفین ملحق شدند ولی اینکار را هر کدام بطور جداگانه و شخصی انجام دادند. هیچ فرار دسته جمعی مثلأ یک گروهان یا یک لشکر بطور دسته جمعی اتفاق نیافتده. بنیان و اساس ارتش سوریه دست نخورده باقی مانده. در ضمن ارتش توانسته گروهای شبه نظامی مردمی(دفاع وطنی NDF) را درست کند که بسیار موثر بوده اند.

نیروهای مخالف تعدادشان بالغ بر ۱۰۰۰۰۰ نفر است که از نیروهای دولت خیلی بیشتر است ولی هماهنگی و نظم ارتش سوریه ندارند. 

جنگ داخلی و افراط گرای هم مشکل بزرگ مخالفین است. کمتر کسی در کشورهای غربی به مخالفینی که رابطه آنها با گروه تروریستی القاعده روشن است اعتماد دارد.

آمریکا به تعهدات خود پایبند نبوده و کار اصلی که بمباران هوائی نیروهای دولتی میباشد انجام نداده. بدون دخالت هوائی آمریکا مخالفین شانسی برای شکست اسد ندارند.

دخالت خارجی هم به نفع اسد بوده. روسیه و ایران طرفداران اسد خیلی هماهنگتر و موثرتر عمل کرده اند تا کشورهای خلیج(فارسی) و آمریکا.

دولت سوریه هم  در سرکوب مخالفین بیرحمانه عمل کرده. مجازات دسته جمعی، نابود کردن یک روستا بطور کامل بدلیل پناه دادن به مخالفین.

اسد میگوید در جبهه های جنگ پیشرفت کرده ولی معلوم نیست چه مدت طول میکشد که همه مخالفین بطور کامل سرکوب و از بین بروند، اگر هیچوقت این اتفاق بیافتد!

روسیه و ایران راضی به نصف سوریه برای اسد هستند اگر سعودی، ترکیه و مریکا به آن نصف دیگر برای مخالفین راضی باشند ولی کمتر سوری پیدا میکنید که خواهان قسمت شدن سوریه به ۲ یا چند قسمت باشد.

ترجمه:قائم مقامی

منبع:الجزیره انگلیسی