به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۲۹، ۱۳۹۳

پیاده‌روی روی پل ‌چوبی

عکس: بانکوک‌پست
طولانی‌ترین پل‌ چوبی تایلند ماه‌ها پیش برای تعمیر، تعطیل شده بود. بازگشایی این پل تعداد زیادی از گردشگران تایلند و روستاییان را به محل کشانده است.