به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۰۴، ۱۳۹۳

اسید پاشی در تاریخ

زهرا ربانی املشی
و تو‌ ای دختر فرشته خو

بزرگترین ظلم‌های تاریخ با این فرشته مهربان صورت گرفته است .

در عربستان قبل از اسلام لکه ننگ است و باید زنده به گورش کرد.

پدر فقیر است و تنگدست، پس باید او را فروخت.

باید کاملاً مطیع شوهر باشد لذا باید او را هر چه زودتر به عقد مردی 
عاقل درآورد  تا در خانه شوهر تربیت و حرف گوشکن شود.
عاملینی که با دستور آمرین این کارها را در معابر انجام می دهند پس از آن میتوانند فرار کنند ولی عکاسی که از معترضین عکس می گیرد فوری دستگیر می شود تا اخبار را پخش نکند.

هرگاه بخواهند نقشی از فرشته ترسیم کنند او را در شمائل یک زن نشان میدهند.
هرگاه بخواهند مهربانی را توصیف کنند لقب مادرانه و خواهرانه میدهند.
هرگاه بخواهند اوج زیبایی عواطف و احساسات را ترسیم کنند همسری زجر کشیده بر بالین جوانی قطع نخاع شده را ترسیم میکنند.
هرگاه بخواهند ایثارگری را معرفی کند مادری را نشان می دهند که پسرش را عازم جبهه میکند.

و از دیگر طرف؛
بزرگترین ظلم‌های تاریخ با این فرشته مهربان صورت گرفته است .
هر گاه ظلمی فاحش صورت می گیرد قربانی نقش اولش زن است.
در عربستان قبل از اسلام لکه ننگ است و باید زنده به گورش کرد.
پدر فقیر است و تنگدست، پس باید او را فروخت.
باید کاملاً مطیع شوهر باشد لذا باید او را هر چه زودتر به عقد مردی عاقل درآورد تا در خانه شوهر تربیت و حرف گوشکن شود.
هر وقت بخواهند کالایشان خوب فروش رود با عکس و فیلم زن آن را نمایش میدهند و تا خراب شد او را ام الفساد میخوانند.
هرگاه بخواهند نهی از منکر کنند و جلوی فساد جامعه را بگیرند و مانع انحراف مردان منحرف شوند به صورت او اسید می پاشند تا مردان به او نگاه نکنند.
و لابد این کار، در کشوری که به نام اسلام مزیّن است عدالت هم هست!

ولی تا اینجا بحث ظلم است که عجیب نیست که همواره در تاریخ، ظالمان ظلم کرده اند، عجیب آن است که عاملینی که با دستور آمرین این کارها را در معابر انجام می دهند پس از آن میتوانند فرار کنند ولی عکاسی که از معترضین عکس می گیرد فوری دستگیر می شود تا اخبار را پخش نکند.
آیا واقعاً اطلاعات و ارگان های ذیربط از دستگیری این جنایتکاران عاجزند یا تصمیم بر دستگیری آنها نیست؟
آیا اگر در خیابانی با شرایط خیابان اسیدپاشی شعاری – خلاف به اصطلاح نظام – داده میشد، تاکنون شعاردهندگان را دستگیر و مکافات نکرده بودند؟
آیا معنی و مفهوم اینگونه عمل کردن، دستوری بودن و یا حد اقل رضایت از این اعمال ناشایست نیست؟
با آرزوی صبر برای عزیزانی که مورد ظلمی اینگونه فاحش قرار گرفته اند و آرزوی عمل به اسلامی که امر به معروف و نهی از منکرش – به فرموده حسین ابن علی(ع) – برای اصلاح امور است نه افساد و تباهی.

و تو‌ ای دختر فرشته خو، صورتت و حتی دیدگانت را با اسید تباه کردند ولی چشم دلت همواره ظلم ظالمان را میبیند و قلب مهربانت همیشه برای مظلومان خواهد تپید.