به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۸

کاریکاتور: توکا نیستانی

 پیشتازان سفر به ماه