به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۹۸

رییس دفتر مقام معظم رهبری:

بسیاری از خانواده ها در مضیقه قرار دارند
اکنون ۹۰۰ امام جمعه در کشور داریم 
رییس دفتر مقام معظم رهبری گفت: شرایط کشور شرایط خاصی است و بسیاری از خانواده ها در مضیقه قرار دارند، اما متاسفانه برخی ککشان نمی گزد و جنون نمایش ثروت را دارند و افراد زیادی را سراغ داریم که چنین هستند و توجهی ندارند که جامعه اکنون نیازمند ایثار و فداکاری است و باید به این خانواده ها کمک کرد.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله  محمدی گلپایگانی اظهار کرد: شرایط کشور شرایط خاصی است و بسیاری از خانواده ها در مضیقه هستند اما برخی ککشان نمی گزد و جنون و نمایش ثروت را دارند و افراد زیادی را سراغ داریم که چنین هستند و توجهی ندارند که جامعه اکنون نیازمند ایثار و فداکاری است ، باید به این خانواده ها کمک کرد.

وی عنوان کرد: شهید بابایی در زمان خدمتش در اصفهان شب ها مقداری غذا تهیه می کرد و برای خانواده های تهیدست در اصفهان می برد و افراد اینچنینی نیز هستند که برای مردم دل می سوزانند.

رییس دفتر مقام معظم رهبری گفت: شب و روزی بر رهبری نمی گذرد که به فکر فقرا نباشند و همه امکاناتی که در اختیار ایشان است در اقصی نقاط کشور خرج همین افراد می شود.

محمدی‌کلپایگانی با سفارش به جوانان مبنی بر قدر دانستن جوانی بیان کرد: سیاست رهبری بر این است که به جوانان توجه کرده و کار را به دست جوانان بسپارید زیرا پیشرفت و همه چیز مرهون فکر و ذکر جوانان است و البته باید از تجربیات بزرگترها هم استفاده کرد.

وی در ادامه با اشاره به عنایات مقام معظم رهبری به حاج قاسم سلیمانی گفت: این مرد بزرگ کارهای بزرگی انجام داده که واقعا بی نظیر است و شوخی نیست که انگلیسی ها امروز التماس می کنند نفتکش آنها را پس بدهیم. انگلیسی هایی که روزی در این کشور وزیر و وکیل تعیین می کردند.

رییس دفتر مقام معظم رهبری گفت: از خدمات بزرگ نظام اسلامی احیاء ارزش های فراموش شده بود و اکنون ۹۰۰ امام جمعه در کشور داریم و ارزش های فراموش شده ای که خاندان کثیف پهلوی به نابودی آن کمر بسته بودند، با انقلاب اسلامی زنده شد.

محمدی‌گلپایگانی تصریح کرد: نماز جمعه اهمیت بسیاری دارد و و مردم و جوانان آشنا هستند. هر چند امروز فضای مجازی خطر جدی دارد اما در عین حال ریزش انقلاب نسبت به آنچه که به انقلاب و نظام پیوسته اند، قابل مقایسه نیست و انقلاب ما رویش دارد.

خبرگزاری ایسنا