به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۰۶، ۱۳۹۸

حمله تند نماینده ماهشهر به حسن روحانی

محمد گلمرادی نماینده ماهشهر: شما چه کردید که شاه بی شرف نکرد 
این نماینده بعد از نطق میان دستور خطاب به دولت، کشان‌کشان بر جایش نشانده شد.

در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی محمد گلمرادی نماینده ماهشهر در نطق میان دستور خطاب به دولت گفت: «شما چه کردید که شاه بیشرف نکرد؟ شما امنیتی‌ترین رئیس جمهور این کشور هستید رفتار شما در بعد امنیتی مشکوک و تردیدآمیز بود. شما دوربین‌های اطلاعاتی را تخریب کردید و از بین بردید.»