به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۰۱، ۱۳۹۸

کاریکاتور

   مانا نیستانی / ایران وایر 
 ضیافت آقا