به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۰۱، ۱۳۹۸

کاریکاتور/ رهبر بی بصیرت: دشمن را عقب زدیم...

کاری از توکا نیستانی/ ایران وایر
 رهبر بی بصیرت: دشمن را عقب زدیم...