به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۷

به مناسبت چهاردهم اسفند روز درگذشت دکتر محمد مصدق برگذارشدگزارش کوتاهی از
جلسه ی
همبستگی با اعتراضات ملت ایران
به‌دعوت 
سازمان‌های جبهه ملی ایران
 در اروپا
برابر اعلام قبلی سازمان‌های جبهه ملی ایران در اروپا به‌مناسبت چهاردهم اسفند، روز درگذشت دکتر مصدق، و به‌نشان همبستگی با تظاهرات اعتراضی ملت ایران که در دیماه  گذشته در صد شهر کشور صورت‌گرفت، جلسه‌ای در شهر کلن برگذارشد که در آن شماری از شخصیت های هوادار نهضت ملی شرکت و سخنرانی کردند.
این جلسه همچنین پاسخی بود به امتناع جمهوری اسلامی از صدور مجوز برای تجمع درخواست‌شده و فشارهای دستگاه حکومت بر جبهه ملی ایران  برای اعلام عدم تجمع.
 سرکوب زنان مبارزی که علاوه بر بازداشت و صدور احکام زندان علیه آنان در  واکنش به مبارزات دلاورانه‌ای که برای آزادی در انتخاب پوشش خو د به‌عمل‌می‌آورند و هر روز بر دامنه‌ی آن افزوده‌می‌شود، و در روز ۸  مارس نیز گروه بزرگی  از آنان که برای  دفاع از حقوق خود در برابر وزارت کار گردآمده بودند مورد حملات وحشیانه‌ی مأموران قرار گرفته و هشتاد تن از آنان بازداشت گردیده‌اند.
 

این جلسه با کمک و یاری دوستان «ملیون شهر کلن» که کلیه امور برگذاری آن را بر عهده گرفته بودند برپا‌‌گردید.
جلسه اندکی پس از ساعت ۱۴ روز  شنبه ۷ آوریل در شهر کلن در سالنی که با پرچم ملی سه‌رنگ شیروخورشیدنشان ایران و عکس دکتر مصدق تزیین شده‌بود، با حضور جمع بزرگی از ایرانیان مقیم شهر کلن و شهرهای دیگر آلمان و همچنین ایرانیانی که از چند کشور دیگر اروپا برای شرکت در آن به این شهر آمده بودند، آغاز گردید.
در این جلسه، پس از خیرمقدم "ملیون شهر کلن" به حاضران و اعلام یک دقیقه سکوت به‌یاد جانباختگان تظاهرات دیماه و پخش سرود ای ایران، سخنرانان زیر با حاضران سخن‌گفتند.
ابتدا دکتر علی گوشه، شخصیت ملی دیرپا،  از بنیانگذاران جبهه ملی ایران در اروپا و رییس اولین پیش کنگره ی آن در سال ۱۹۶۲  ، درباره ی آشنایی خود در نوجوانی  با نهضت ملی در دوران دولت دکتر مصدق، شرکت در کوشش‌های نهضت مقاومت ملی ایران در دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد، و سپس ورود به جنبش دانشجویی خارج از کشور و  شرکت در  سازماندهی جبهه ملی ایران در اروپا در آغاز سالهای ۴۰  و برخورد خود با  انقلاب اسلامی و نتایج  شوم آن با حاضران سخن گفت. 
دومین سخنران آقای مهندس منوچهر صالحی، از مبارزان دیرین و دیرپای نهضت  ملی بود. سخنان مهندس حول دو خطر مهمی که کشور ما را تهدید می‌کند، خطر یک انفجار اجتماعی بی‌شکل و بی‌هدف که بتواند باقیمانده‌‌ی شیرازه‌ی جامعه را از هم بگسلد و حتی موجودیت کشور را  به خطراندازد؛  خطر دوم حمله‌ی نظامی خارجی خواه به تأسیسات کشور باشد و خواه  از راه کوشش در اشغال خاک ایران به بهانه‌ی مبارزه با نظام حاکم.  سخنران در این زمینه توضیح داد که علاوه بر ضرورت حیاتی مبارزه‌ی مؤثر با نظام حاکم نیرویی ملی و فراگیر برای متحدساختن مردم  به منظور مقابله با هر یک از این خطرها برای کشور ما یک ضرورت حیاتی است.  
در این وقت ریاست جلسه، آقای مهندس رضا شاه حسینی، به مدت سی‌ دقیقه استراحت داد.

پس از تشکیل مجدد جلسه ابتدا آقای دکتر پرویز داورپناه یکی از شخصیت های دیرین سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا  پیامی را که از سوی دکتر علی راسخ افشار، رییس اولین کنگره‌ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا در سال ۱۳۴۲، کنگره‌ی بنیانگذار، موسوم به کنگره‌ی ویسبادن،  رسیده بود به استحضار حاضران رساندند.  سپس بانو گیتی کاوه شعری رسیده از آقای دکتر مسعود عطائی را قرائت کردند.

در  این زمان سومین سخنران جلسه، دکتر سعید بشیرتاش رشته‌ی سخن را  به‌دست گرفته ضمن تحلیلی جامع پیرامون وضع متزلزل نظام حاکم یادآوری شد که به دلائل گوناگون صدای نیروهای ملی چنان که باید و شاید به مردم داخل کشور نمی‌رسد و کوتاهی رسانه های مؤثر در این مورد نقش مؤثری دارد؛ وی تأکید کرد که کوشش در راه رسیدن صدای ملیون به داخل کشور نیز یکی از وظائف مهم ما برای گسترش ارتباط با مردم کشور است.
آخرین سخنران جلسه علی شاکری زند، یکی دیگر از بنیادگذاران سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا و عضو نهضت مقاومت ملی ایران بود. وی پس از بحث فشرده‌ای در دلائل عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، دلائلی که در نوشته‌های یکساله‌ی اخیر خود تشریح کرده‌بود، و ضمن یادآوری فهرستی مفصل از بن‌بست های مهلک نظام حاکم که از این پس سقوط آن را ـ غیرقابل‌اجتناب ساخته‌ـــ سقوطی که اعتصابات سال گذشته و تظاهرات دیماه ۹۶  طلایه‌های آن بودند ــ اعلام داشت که بدون مرکزی ملی برای همآهنگی جنبش های آینده‌ی نزدیک و هدفمند ساختن نافرمانی‌های مدنی جاری و گسترش آنها، مردم و آزادیخواهان کشور به نتایج مطلوب نخواهندرسید.     
پس از این سخنرانی طبق قرار قبلی نوبت به پرسش و پاسخ و نیز بحث میان سخنرانان رسید. 
جلسه در حدود ساعت ۲۰  به‌پایان رسید.

متن سخنرانی‌های انجام شده در روزهای آینده به‌تدریج منتشرخواهد شد.

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا