به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۹۷

"حجاب" دلیل باخت زن رزمی‌کار ایران در مسابقات بین‌المللیدر جریان مسابقات بین‌المللی رشته رزمی "موی‌تای" در کشور ترکیه؛ معصومه تاجیک رزمی‌کار ایرانی به رقیب خود از ترکیه باخت. در طول این رقابت مقنعه او بارها از سرش افتاد و مسابقه متوقف شد.