به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۹۷

در شمیران به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۷ طلاق رخ می‌دهد!

۱۰۰ ازدواج، ۶۷ طلاق


معاون امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه وضعیت سرمایه اجتماعی ایران در سطح کلان تنزل یافته است، هشدار داد: این روند، کاهش امید به زندگی و ناامیدی را در پی دارد.

رضا محبوبی در همایش آسیب های اجتماعی در سالن بصیرت دانشگاه پیام نور بجنورد گفت: باید در جوامع کوچک مانند استان خراسان شمالی که وضعیت سرمایه اجتماعی خرد مناسب است برای این پتانسیل سرمایه گذاری کرد.


او در ادامه وضعیت سرمایه اجتماعی در سطح میانه در کشور را با رعایت حقوق شهروندی و پیش بینی برخی امکانات، نسبتا خوب ارزیابی کرد، اما وضعیت سرمایه اجتماعی کلان را در حال تنزل و نگران کننده دانست.

محبوبی توصیه کرد: دولتمردان و مسئولین باید به فکر مدیریت جامعه خارج از بدنه دولت و استفاده از همکاری و هماهنگی با بخش خصوصی و غیر دولتی باشند.


معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اینکه نهاد دینی در جامعه قوی ترین نهاد رفتارسازی است، خاطرنشان کرد: در حالی اثرگذار و رفتار ساز است که بعد ایمانی و بینشی آن را بکار بندیم.

محبوبی گفت: متاسفانه در جامعه امروز کشور، اساس تکیه بر بعد مناسکی رفتارسازی دینی است که همین امر موجب کمرنگ تر شدن اعتماد مردم شده است.


او به ارائه آماری در حوزه آسیب های اجتماعی پرداخت و گفت: وجود 2.5 میلیون معتاد، 3.5 میلیون بیکار و ورود بیش از سالانه نیم میلیون نفر به زندان ها که 200 هزار نفر آن ها ماندگار می شوند، زنگ هشدار است.

معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه 11 میلیون حاشیه نشین در کشور داریم، تصریح کرد: در ایران خوشبختانه حاشیه نشین به معنای حلبی نشین نیست و حداقل امکانات را دارند که به آن ها عنوان بد مسکن اطلاق می شود.

محبوبی مهاجرت در کشور را زنگ هشداری جدی دانست و این امر را ناشی از توزیع ناعادلانه منابع ثروت دانست و ادامه داد: با وجود مهاجرت ها، جامعه‌ای ایجاد می‌شود که نظارت اجتماعی در آن ضعیف است.

او با بیان اینکه در دو سال اخیر، سالانه 15 میلیون پرونده قضایی در کشورمان تشکیل می شود، اضافه کرد: 6 میلیون از این تعداد «یکتا» است، یعنی هر پرونده به ازای یک فرد است که خانواده ها را با مشکلات جدی مواجه می سازد.

معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور اضافه کرد: در جامعه امروز، نهاد خانواده، ریش سفیدان، متعلقات دینی و .... که در جامعه سنتی گذشته از اعتبار قدرتمندی برخوردار بودند، فاقد کارآمد لازم اند.

محبوبی مسائل اجتماعی را ناشی از عوامل مشترکی دانست که یکی از دلایل آن عامل ناموزونی توسعه کشور است.

او با اشاره به اینکه توسعه کشور بر اساس منابع عمومی دولت است نه بخش خصوصی، تصریح کرد: با کمک گرفتن از بخش خصوصی و فعال سازی سمن های رقابتی می توان سطح زندگی اجتماعی مردم را بهبود بخشید.

معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور به آمار طلاق در کشورمان اشاره کرد و یادآور شد: در ایران به ازای هر صد ازدواج، 23 طلاق به وقوع می پیوندد که می گویند اعتیاد، بیکاری و فقر دلیل آن است.

محبوبی با تاکید بر اینکه در علت یابی معضلات اجتماعی ضعیف عمل کرده ایم، افزود: در منطقه شمیرانات تهران به ازای هر 100 ازدواج، 67 طلاق به وقوع می پیوندد که نشان می دهد بیکاری و فقر تنها عامل جدایی نیست بلکه سبک زندگی ها فرق کرده است.


او با بیان اینکه نرخ عمومی شیوع اعتیاد 5.2 درصد در جامعه کارگری و 22 درصد در جامعه فعالان دارای شغل اعلام شده است، گفت: پس بیکاری نیز عامل مستقیم اعتیاد نیست و باید روش های مبارزه به این آسیب را تغییر داد.

معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اینکه بنا به گفته مسئولین، برای حل مسائل اجتماعی کشور نباید تن آن به مسائل سیاسی بخورد، تصریح کرد: باید از روش های جامع علمی برای شناخت مسائل کشور بهره جست.

محبوبی توصیه کرد: در انتخاب راه حل ها، راهی را انتخاب کنیم که مبتنی بر مشارکت مردم باشد.

منبع: ایسنا