به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۹۵

از زبان خودشان!

گاوها (گفت و شنود کیهان) 


گفت: بعضی‌ها می‌گویند اگر «ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا شود برای کشورمان بهتر است! و بعضی دیگر می‌گویند، اگر کلینتون شود، بهتر خواهد بود!


گفتم: یعنی بعد از سی‌وچند سال هنوز نفهمیده‌اند که سگ‌زرد برادر شغال است؟! و هنوز تصور می‌کنند دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان دو تافته جدا بافته هستند؟!


گفت: مگر بوش و اوباما با یکدیگر فرق داشتند؟ و یا کارتر و ریگان متفاوت بودند؟ و...؟!


گفتم: یارو از مسئول یک گاوداری پرسید به گاوها چه غذایی می‌دهید؟ 
مدیر پرسید؛ گاوهای سفید یا سیاه؟ طرف گفت؛ سیاه‌ها و مدیر گفت؛ کاه و یونجه و... پرسید؛ سفیدها چی؟ و طرف جواب داد به آنها هم کاه و یونجه می‌دهیم. 
یارو پرسید؛ گاوها را کجا نگاهداری می‌کنید؟ و مدیرپرسید؛ سیاه‌ها یا سفیدها؟! و طرف گفت؛ سفیدها و مدیر گفت؛ آنها را در همین سالن نگاه می‌داریم پرسید؛ سیاه‌ها چی؟ گفت؛ آنها را هم همینجا! 
و یارو که حسابی عصبانی شده بود گفت؛ مردک مرا مسخره می‌کنی؟ 
و مدیر گفت؛ آخه گاوهای سفید مال خودم هستند. 
یارو پرسید؛ خب گاوهای سیاه چی؟ 
و مدیر گاوداری گفت؛ آنها هم مال خودم هستند!